Logo WLA

Výpočet základní hodnoty stability stromu metodou WLA

Výpočet základní hodnoty stability metodou WLA je podkladem interpretaci odborníkem - arboristou. Poskytovatel se zříká, zodpovědnosti za případný vznik škod na zdraví či na majetku osob, související s použitím metody WLA.

Rozumím. Pokračovat na stránku s výpočtem.

Tree Basic Stability Value Calculation Using WLA Method

The calculation of tree’s Basic Stability Value according to the WLA method is a tool for professional arborists. Only trained people are able to interpret the calculation properly. The provider of this service can’t be held liable for any harm or injury incurred in connection with using the WLA calculation. This is a free service offered by Safe Trees, Czech Republic (http://www.safetrees.cz; info@safetrees.cz).

I understand. Go on to the calculation page.